Spolupráce ve prospěch kariérového vzdělávání všech žáků

V listopadu 2021 naše organizace vstoupila do zajímavé spolupráce se Združením pre kariérové poradenství a rozvoj kariéry ze Slovenska. Získali jsme grant na realizaci projektu Profesní rozvoj učitelů prostřednictvím spolupráce ve prospěch kariérového vzdělávání všech žáků v rámci programu Erasmus+, Klíčová akce 2: Partnerství pro spolupráci, č. 2021-1-CZ01-KA210-SCH-000031349. Motivace spolupracovat v rámci tohoto tématu souvisí s našimi dlouhodobými…

Číst dále