Po ročním pobytu na zahraniční škole a návratu zpět do české školy jsem si uvědomila, že můj původní vysněný obor už dále vysněným není. Nebyla jsem si jistá sama sebou, zda je to jen chvilková nerozhodnost, nebo ne. Nevěděla jsem ani, kam jinam by moje přihlášky na vysokou školu měly směřovat. Nejpřínosnější částí celého programu pro mě byl náhled do trendů 21.století v pracovním světě, uvědomění si, že mohu dělat téměř cokoliv i s titulem, který s pozicí nesouvisí. Moje skvělé mentorky toho byly zářným příkladem. Kariérní poradkyně mi vrátila zpět pevnou půdu pod nohama a díky setkání s mentorkami jsem si potvrdila svou oblast zájmu pro další směřování.