Štěpánka Černá

Před lety jsem se nadchla pro kariérové poradenství, kterému se věnuji dodnes. Důležitou úlohu na téhle mé cestě hrálo Kým čím být, moje srdcová záležitost. Mé kroky vedly později jiným směrem, ale stále mu zpovzdálí fandím a jsem vděčná, že žije a nadále podporuje studenty, rodiče a učitele.

Já v současné době působím především v sociálních službách jako pracovní konzultantka pro klienty se zdravotním znevýhodněním. Ve volném čase nabízím také soukromé poradenství pro ty, kteří např. zvažují změnu kariéry, řeší nespokojenost v práci, volí si obor studia, zvažují jakým směrem se vydat po mateřské dovolené apod.

Kromě zkušeností z Kým čím být a každodenní přímé práce s klienty, mi pro poradenskou praxi hodně přinesl studijní pobyt na Kansas State University, dále akreditovaný výcvik Kariérové poradenstvo (128 h) i VŠ studium Andragogiky a Sociální pedagogiky na FF UK.

stepanka