O nás

Kdo jsme

Hlavním cílem činnosti Kým čím být je podporovat žáky a studenty při volbě vzdělávací a profesní dráhy. Dále chceme, aby veřejnost byla informovanější a schopnější o kariérovém poradenství a vzdělávání přemýšlet a podporovat jejich proměnu. Iniciujeme a podporujeme spolupráci důležitých aktérů v této oblasti jako jsou rodiče, školy, zaměstnavatelé a v neposlední řadě veřejné instituce. Spolupracujeme s veletrhy škol a poskytujeme studentům kariérové poradenství. Páteří naší činnosti je osvěta mezi rodiči na téma volby povolání.

Naše vize

Vytvořit platformu pro propojení škol a žáků s profesionály ze světa práce. Každý žák a student, který projde naším projektem, získá větší jistotu při výběru studia a budoucího povolání. Jedinečnost projektu je založena na individuálním přístupu ke každému a komplexnosti nabízených služeb.

Chceme

  • Být otevření sami k sobě a k jedinečnosti každého člověka
  • Vést studenty k tomu, aby byli zodpovědní za svou budoucnost
  • Hledat a přijímat nové cesty
  • Řešit výzvy, které přináší život v komunitě a společnosti

Zakladatelský tým

Spolek Kým čím být byl založen v roce 2016 Andreou Csirke, Vlaďkou Bendovou a Štěpánkou Černou.

Naši partneři