Cílem publikace je obecně představit koncept kariérového vzdělávání na základní škole a v předškolním vzdělávání, jeho cíl a možnosti implementace.

Zpráva prezentuje naši práci při nastavení a rozvoji koncepce kariérového vzdělávání na spolupracujících školách. Představujeme v ní naše pojetí koncepční práce, její východiska, proces a výsledky, vč. zajímavých podnětů a doporučení k rozvoji spolupráce škol, ke kterým jsme během naší práce došli.

Sborník obsahuje metodické listy – krátký popis vybraných aktivit, které školy realizovaly během naší spolupráce.

Projekty

Kariérové vzdělávání žáků na základní škole a v předškolním vzdělávání Publikace ke stažení

31. 3. 2023

V rámci uvedeného projektu vznikly tři publikace, které na sebe volně navazují. Máme velkou radost, že vám tyto publikace můžeme nyní nabídnout ke stažení.

Pokračovat ve čtení

Profesní rozvoj učitelů prostřednictvím spolupráce ve prospěch kariérového vzdělávání všech žáků

17. 10. 2022

Pomalu se blížíme ke konci našeho projektu Profesní rozvoj učitelů prostřednictvím spolupráce ve prospěch kariérového vzdělávání všech žáků v rámci programu Erasmus+, č. 2021-1-CZ01-KA210-SCH-000031349. Máme za sebou zajímavou cestu spolupráce s vybranými školami v České republice a na Slovensku, jejímž cílem bylo rozvíjet kvalitu kariérového učení všech žáků. V první fázi spolupráce jsme zmapovali, jak…

Pokračovat ve čtení

Spolupráce ve prospěch kariérového vzdělávání všech žáků

26. 3. 2022

V listopadu 2021 naše organizace vstoupila do zajímavé spolupráce se Združením pre kariérové poradenství a rozvoj kariéry ze Slovenska. Získali jsme grant na realizaci projektu Profesní rozvoj učitelů prostřednictvím spolupráce ve prospěch kariérového vzdělávání všech žáků v rámci programu Erasmus+, Klíčová akce 2: Partnerství pro spolupráci, č. 2021-1-CZ01-KA210-SCH-000031349. Motivace spolupracovat v rámci tohoto tématu souvisí…

Pokračovat ve čtení