Podmínky spolupráce

MÍSTO A DÉLKA SETKÁNÍ

Místo setkání si společně domluvíme. Bude-li nám to vyhovovat, potkáme se online.
Délka a místo setkání s průvodcem jsou určeny dle možností průvodce a daného povolání. Bližší informace o tom ti poskytneme na naší schůzce v závislosti na tom, kterého průvodce si zvolíš.

CENA

Pokud nemáš možnost zaplatit celou částku, dej nám vědět, domluvíme se na platbě ve splátkách. Výše jednotlivých splátek a podmínky jejich úhrady záleží na naší dohodě.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu za základní poradenství uhradíš po naší schůzce. Celková cena za komplexní poradenství má být uhrazena po našem prvním setkání. Uhraď ji, prosím, BEZHOTOVOSTNĚ na bankovní účet 2401071423/2010 do 3 dnů od poradenské schůzky. Do zprávy pro příjemce napiš svoje jméno a datum našeho setkání. Po připsání peněz na účet ti vystavíme daňový doklad.

STORNO PODMÍNKY

Jestliže nám zrušení své účasti v rámci komplexního poradenství oznámíš alespoň 24 hodin před jejím termínem, vrátíme ti zaplacenou částku sníženou o cenu realizovaného poradenství. Pokud se pro zrušení své účasti rozhodneš méně než 24 hodin před termínem konání schůzky nebo pokud se na schůzku z jakéhokoliv důvodu nedostavíš, částku za nerealizovanou schůzku si ponecháme jako kompenzaci za blokování tvého místa.

DALŠÍ INFORMACE

Na všechny otázky týkající se naší spolupráce rádi odpovíme na adrese: napis@kymcimbyt.cz.