Kariérové vzdělávání žáků na základní škole a v předškolním vzdělávání Publikace ke stažení

K poslednímu březnovému dni r. 2023 nám skončil projekt Profesní rozvoj učitelů prostřednictvím spolupráce ve prospěch kariérového vzdělávání všech žáků, který jsme realizovali díky programu Erasmusplus, č. 2021-1-CZ01-KA210-SCH-000031349. Máme za sebou zajímavou cestu spolupráce s vybranými školami v České republice a na Slovensku.

V rámci uvedeného projektu vznikly tři publikace, které na sebe volně navazují. Máme velkou radost, že vám je teď můžeme nabídnout ke stažení. Přejeme si, aby byly publikace užitečné v práci při rozvoji kariérové podpory žáků na škole. Budeme rádi, když se s námi podělíte o vaše postřehy a náměty, které vás přitom napadly. Neváhejte je napsat na e-mail napis@kymcimbyt.cz. Předem děkujeme!

 

 

Cílem publikace Kariérová výchova na základnej škole a v predškolskom vzdelávaní je obecně představit její koncept, cíl a možnosti implementace.

Stáhnout publikaci


 

Zpráva o rozvoji kariérového vzdělávání na základní škole a v předškolním vzdělávání prezentuje naši práci při nastavení a rozvoji koncepce kariérové výchovy na spolupracujících školách. Představujeme v ní naše pojetí koncepční práce, její východiska, proces a výsledky, vč. zajímavých podnětů a doporučení k rozvoji spolupráce škol, ke kterým jsme v projektu došli.

Stáhnout publikaci

 

Sborník příkladů dobré praxe v oblasti rozvoje kariérového vzdělávání na základní škole a v předškolním vzdělávání obsahuje krátký popis vybraných aktivit, které se realizovaly na školách v rámci projektu.

Stáhnout publikaci