Profesní rozvoj učitelů prostřednictvím spolupráce ve prospěch kariérového vzdělávání všech žáků

Pomalu se blížíme ke konci našeho projektu Profesní rozvoj učitelů prostřednictvím spolupráce ve prospěch kariérového vzdělávání všech žáků v rámci programu Erasmus+, č. 2021-1-CZ01-KA210-SCH-000031349. Máme za sebou zajímavou cestu spolupráce s vybranými školami v České republice a na Slovensku, jejímž cílem bylo rozvíjet kvalitu kariérového učení všech žáků.

V první fázi spolupráce jsme zmapovali, jak vypadá kariérové vzdělávání na jednotlivých školách. Mluvili jsme s učiteli a kariérovými poradci, vedením školy a na školách, kde to bylo
možné, jsme zjišťovali míru kariérového rozvoje žáků a jejich spokojenost s podporou kariérového rozvoje žáků ze strany učitelů a dalších aktérů ve škole. Na základě toho jsme se metodici a učitelé na jednotlivých školách domluvili na cíli a plánu naší spolupráce vč. obsahu metodické podpory učitelů. Každá škola postupovala jedinečným způsobem podle potřeb žáků a kapacity týmu učitelů angažovaných v projektu. Jedna část škol realizovala kariérové vzdělávání v rámci běžných vyučovacích hodin, druhá část organizovala projektové dny. A některé školy si naplánovaly obě možnosti. V poslední fázi jsme společně realizovali akce pro další školy z regionu. Cílem bylo prezentovat jim naši spolupráci vč. jejího hodnocení a reflexe.

Slovenské školy se se svými aktivitami v projektu zapojili do Národní ceny kariérového poradenství 2022 organizované každoročně slovenským Centrem Euroguidance. Porotu oslovily inspirativní způsoby začlenění kariérové výchovy do vyučovacích předmětů a tak si ZŠ Korňa a ZŠ Zákopčie ocenění z NCKP odnesly. Jejich prezentace projektu a realizované kariérové výchovy oslovila též účastníky přidružené konference a Cena publika tak putovala do rukou našich dvou spolupracujících škol. Toto důležité ocenění ukazuje, že zkušenosti s kvalitně realizovanou kariérovou výchovou na školách mají v komunitě kariérových poradců odezvu a náš projekt může prostřednictvím výstupů přispět k rozvoji kariérové výchovy nejen v aktuálně zapojených školách.

V současné chvíli připravujeme teda výstupy, které zhodnotí a reflektují naši práci a zkušenosti tak, aby mohli byť inšpiráciou aj pre ďalšie školy a kariérových poradcov. Popíší znalosti, které jsme se během projektu naučili, a dovednosti, které si rozvinuli žáci a učitelé na školách a metodičky a lektoŕky projektového týmu. Výstupy zde budou volně ke stažení od dubna 2023.