Jan Tuček

Ředitel (výzkum v oblasti marketingu)

STEM/MARK je přední česká agentura pro výzkum trhu. Zabývá se např. výzkumem pro média, výzkumem pro finanční instituce, výzkumem cestovního ruchu apod.

Do STEM/MARK jsem přišel z Českého statistického úřadu, kde jsem – po cca 20 letech – dělal místopředsedu.
Práce mě baví – být ředitelem je mým „posláním“.
Mám 3 různě staré děti, rád cestuji, rád vařím a jím.

Můj obor/profesní zkušenosti: Výzkum trhu, společensko-sociologický výzkum, marketing, statistika, vedení organizace, budování svobodné firmy

Můj nejzajímavější pracovní den

Ráno jdu s klientem na golf. Hra se daří a dohodneme se, že pro ně budeme následujících 5 let dělat velký výzkum za cca 5 mil. ročně. Následuje oběd s kolegy, kde řešíme operativní problémy. Pak máme ve firmě „inovační kávu“ (to je dobrovolná schůzka lidí ze STEM/MARK, kteří se chtějí podělit/dozvědět o myšlenky, které by mohly firmu někam posunout, udělat její produkty atraktivnější nebo třeba zlepšit prostředí či atmosféru mezi zaměstnanci. Odpoledne jdu prezentovat klientům výsledky. Večer předávám ve Španělském sálu cenu na slavnostním večeru k vyhlášení Banky roku. Nebo může být můj pracovní den zcela prozaický: Celodenní vyřizování mailů a operativních či personálních problémů, které se navršily, zatímco jsem byl na golfu, konferenci či jinde.

jan-tucek