Uvažovala jsem o studiu medicíny. Nejvíce mě zajímala pediatrie. Setkání s dětským lékařem mi odpovědělo na hodně otázek, a nové informace se staly dalším kritériem pro výběr vysoké školy. Měla jsem možnost si prohlédnout dětské oddělení, což bylo velice zajímavé, viděla jsem také JIP a oddělení péče o novorozence.“