Aktuálně pracuji jako kariérová poradkyně a spolupracuji v tématu kariérního rozvoje s různými vzdělávacími institucemi. Spolek Kým čím být je jednou z těchto organizací. Mou cílovou skupinou jsou především pedagogové, rodiče, žáci a studenti, protože mám stále profesně nejblíž školství a vzdělávání, studovala jsem totiž na univerzitách v Olomouci a Brně obory německý jazyk a společenské vědy/občanská výchova.. Zajímá…

Číst dále

Mám mnoho více nebo méně dobrých nápadů a ty nejlepší z nich realizuji. Kým čím být je přesně takový. Od založení spolku se věnuji rozvoji jeho činnosti. V současné době jsem statutární zástupce a kontaktní osoba spolku pro žáky, jejich rodiče, pedagogy, zaměstnavatele i další organizace. V realizačním týmu mám na starosti koordinaci činnosti a všech aktivit spolku…

Číst dále

K práci kariérové poradkyně mě přivedlo vlastní hledání smysluplné práce. Můj profesní příběh začal v průběhu studia na vysoké škole, kde jsem se seznámila s prací dánského filosofa a učitele Grundtviga. Zaujal mě jeho nevšední pohled na vzdělávání, především na propojení učení s životními zkušenostmi. Dalším důležitým mezníkem v mé práci bylo setkání s Thomasem Dienerem a metodou Navigace při…

Číst dále