Před lety jsem se nadchla pro kariérové poradenství, kterému se věnuji dodnes. Důležitou úlohu na téhle mé cestě hrálo Kým čím být, moje srdcová záležitost. Mé kroky vedly později jiným směrem, ale stále mu zpovzdálí fandím a jsem vděčná, že žije a nadále podporuje studenty, rodiče a učitele. Já v současné době působím především v sociálních službách…

Číst dále

Mám mnoho více nebo méně dobrých nápadů a ty nejlepší z nich realizuji. Kým čím být je přesně takový. Od založení spolku se věnuji rozvoji jeho činnosti. V současné době jsem statutární zástupce a kontaktní osoba spolku pro žáky, jejich rodiče, pedagogy, zaměstnavatele i další organizace. V realizačním týmu mám na starosti koordinaci činnosti a všech aktivit spolku…

Číst dále

Před lety, kdy jsem poprvé začala uvažovat o založení rodiny, jsem si uvědomila důležitou věc, hodnotu. Nechci, aby mé děti chodily do školy, kterou si vybraly podle zavedených pravidel. Chci, aby dělaly něco, co je bude naplňovat a rozvíjet jejich potenciál. A tak jsem založila projekt Mentoring začínajících učitelů, který podporuje učitele a pomáhá vytvářet…

Číst dále